1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

  • GİRİŞ: 24.07.2019
  • +
  • Aa
  • -

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarının açılış kapanış ve devirlerini ilgilendiren 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunda değişiklik yapıldı

Resmi gazete yayınlanan değişiklilerdeki önemli başlıklar şunlar;

1) Özel kurumlar arasına  “Özel Mesleki eğitim merkezi” girdi.  Sadece resmi olarak açılan; Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulan kurumları bu tarihten sonra  gerçek ve tüzel kişilerde açabilecektir.
2) Milletlerarası özel öğretim kurumlarının açılışındaki 1 Eylül tarihi kaldırıldı.  Özel ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve Milletlerarasıokul açacaklar 1 Eylül tarihinden önce ruhsatlarını almak zorundadırlar Şayet bu tarihten sonra kurum açılırsa o eğitim öğretim yılında öğrenci almaları mümkün değildir. Kanundaki değişiklik ile sadece Milletlerarası kurumlarda bu tarih kaldırıldı.
3) Yanıltıcı reklam ya da ilan verilmesine beş asgari ücret cezası getirildi. Kanunun daha önceki halinde gerçeğe aykırı ibaresinin yanına yanıltıcı ibaresi ekleniş oldu.
4) Temel Liseler herhangi bir okula dönüşmekten vazgeçmeleri halinde  “eğitim öğretim desteği” ödemek zorunda kalmayacaklardır.  Dershaneden temel liseye dönüşen ve bu sene 1 Eylüle kadar okulöncesi, ilkokul, ortaokul veya liseye dönüşmek zorunda olan temel liseler bu okullara dönüşmez ise aldıkları “eğitim öğretim desteği”ni geri ödemeyecekleri kanun ile belirtilmiş oldu.
 
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunda değişiklikten sonra kanuna uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinde de en kısa sürede değişiklik yapılması beklenmektedir.