1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Özel Kurumlarda Engelli Taşıma Sistemi Standartları Değişti

Özel Kurumlarda Engelli Taşıma Sistemi Standartları Değişti

  • GİRİŞ: 13.12.2018
  • +
  • Aa
  • -

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 11/12/2018 tarihinde yaptığı duyuru ile özel kurumlarda asansör yerine geçebilen engelli taşıma sistemi standardını değiştirdi.

Özel öğretim kurumu(okul, mtsk, kurs, yurt vs) eğer ;

1) Zemin katta

2) Zemin ile birlikte bir üst katta

3) Zemin ile birlikte bir alt katta

açılıyor ise asansör ya da asansör yerine geçebilen engelli taşıma sistemi istenilmemektedir.

Ancak yukarıda sayılan katlar dışında ya da yukarıdaki katların sayısı ikiyi geçtiği anda asansör yerine geçebilen engelli taşıma sistemi zorunludur.

Yeni veya eski bina fark etmez binaların çoğunda 630 kg‘ın altında yük taşıyabilen asansörler bulunmaktadır. Yürürlükteki mevzuata göre 630 kg altındaki asansörler özel öğretim kurumları standartlar yönergesindeki “Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur.” şartını sağlamamaktadır.

Bu durumun yeni açılan kurumlar için ciddi sorun olması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde ve özel öğretim kurumları standartlar yönergesinde 2015 yılında değişiklik yaparak asansör yerine geçebilen engelli taşıma sistemini getirdi. 12/12/2018 tarihine kadar asansör yerine geçebilen engelli taşıma sisteminin CE özelliklerine sahip olması yeterli iken bu tarihten sonra söz konusu aparatın TSE belgesi olması zorunluluğu getirildi. Piyasada CE belgeli sistem ile TSE belgeli sistem arasında iki kata yakın fiyat farkı oluşması yeni açılan kurumlara ek bir yük getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 12/12/2018 tarihli yazısında  yeni açılacak olan, kontenjan değişikliği yapacak olan kurumların  TSE belgeli engelli taşıma sistemini bulundurması gerektiğini belirtmektedir. Ancak kurum açılış işlemleri il, ilçe, müfettiş ve bakanlık aşamasında olan CE belgeli aparatı almış olan kurumlar için istisnai bir durum getirilmedi. Bundan önceki her türlü değişiklikte başvurusunu yapmış kurumların hakkı korunur iken son yazıda özel kurumlar lehinde bir düzenleme yer almadı. Eğer CE belgeli taşıma sistemi ile başvuru yapılmış ise ilgili yazı gereği dosyaların iade olma durumu ortaya çıktı.


Mühendisimizden ücretsiz randevu için tıklayın!