1. Ana Sayfa
 2. Haberler
 3. MEB, Özel Okul Açma Şartlarını Değiştirdi

MEB, Özel Okul Açma Şartlarını Değiştirdi

 • GİRİŞ: 20.02.2020
 • +
 • Aa
 • -

Özel Okul Açma Şartları Değişti

Bahçesi 500 m2’den az olan yerler okul olamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarının açılış kapanış ve devirlerini ilgilendiren özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

(19/02/2020) tarihinde Resmi Gazete`de yayınlanan değişikliklerin bir bölümü aşağıdaki gibidir.

 1. Okul önce kurumu açmadaki kat maliklerinden aranan en az 2/3 muvafakat kaldırılmış oy birliği zorunluluğu getirilmiştir.
 2. Kurum açılacak binalarda “yapı kullanım izin belgesi” zorunlu hale getirilmiştir.
 3. Açılış evrakları arasına MEBCBS  krokide eklenmiştir. (Açılacak okulun Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemine (MEBCBS) eklenmek üzere; Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan formatta bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı ölçüm kroki verisi.)
 4. Kurum ilan ve reklamda kısaltma ismini de kullanabilecektir.  Kurum isimlerinde sınırlama tekrar belirlenmiştir.(Kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez.)
 5. Kurumlardaki asansör ve engelli taşıma sistemi standartları tekrar değiştirilmiştir (taşıma ve iletme sistemlerinin ise Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler için belirlediği kat sınırı, merdiven yapısı ve azami yük taşıma şartına sahip olması gerekir).
 6. Bahçe alanında 500 m2 şartı: İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulları, kullanım hakkının tamamı okula ait olan ve okul binasının alanı dışında her bir öğrenci için en az 2 m2 olmak şartıyla toplamda en az 500 m2 bahçesi bulunan müstakil bina/binalarda açılır.
 7. Zorunlu nakilde teknik rapora ek olarak itfaiye raporu da zorunla hale gelmiş oldu.
 8. Kurs programlarındaki 7 yıl süresi kaldırıldı, her yıl bakanlık uygun görülmeyen programları iptal edebilecek.
 9. Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılma zorunluluğu yönetmelikte yer aldı.
 10. Hali hazırda açılış işlemleri devam eden kurumların hakkı korunmuş oldu: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kurum açmak için 5. maddenin 2. fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere başvuranlar veya millî eğitim müdürlüklerinde kurum açma başvurusu bulunanlar hakkında 11. ve 12. maddelerde belirtilen bina ve bahçeye ilişkin şartlar aranmaz.”Sağlık raporu, itfaiye raporu” müracaatı olanlar ile MEM’e başvuranların hakkı saklı tutulmuş oldu.
 11. Usta öğretici tanımı değiştirilmiştir. En az ortaöğretimden mezun olan ve görevlendirileceği alanda öğrenim gördüğünü belgelendirenler ile YDS’den C düzeyi belgesi olanlar usta öğretici olabilecek.

 

Yapılan değişiklikler ile yönerge değişikliğinin kısa süre içinde yapılması beklenmektedir.