1. Ana Sayfa
  2. Hukuk hizmeti almak istiyorum

Hukuk hizmeti almak istiyorum

Hukuk hizmeti almak istiyorum
  • +
  • Aa
  • -

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumları üzerinde hiyerarşi ve vesayet makamı olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmaya yetkilidir. Kurumların açılıştan önce, açılış aşamasında, faaliyeti esnasında hatta kapatma sürecinde özel öğretim kurumları mevzuatının gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi halde aylarca hatta yıllarca ruhsat alınamaz, sürekli idari para cezasına maruz kalınabilir veya kurumunuzun kapatılması yaptırımıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.  DİVAN MEB DANIŞMANLIK olarak kurum açılış işlemleri, nakil, kapatma vs. gibi tüm idari işlemleri yaptığımız gibi; idari para cezasına itiraz, soruşturma danışmanlığı, kapatma kararlarına karşı dava açma, kurum içi veya üçüncü kişilere karşı sözleşme düzenleme gibi hizmetleri de yapmaktayız.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 7. madde başta olmak üzere MEB mevzuatına göre çeşitli sebeplerle Özel Öğretim Kurumlarına idari para cezası  verilmektedir. Çoğu kurum, idari para cezasının iptal edilebileceğine inanmamaktadır. Bir diğer çoğunluk da cezanın nispeten düşük meblağlı olduğunu düşünerek indirimli halinden ödeme yoluna gitmektedir. Ancak idari para cezası  üç kez aynı fiilden tecziye edilirse kurumun kapatılmasına sebep olmaktadır. DİVAN MEB DANIŞMANLIK olarak idari para cezası konusunda hem danışmanlık hem de MEB müfredat danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

Özel öğretim kurumlarının amacı dışında kullanıldığı iddiası ve diğer bazı gerekçelerle ruhsat iptali(kurumun açılış ve faaliyet izninin iptali) kararı verildiği görülmektedir. İYUK(İdari Yargılama Usulü Kanunu), Kabahatler Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) ve ilgili mevzuat kapsamında zamanında ve etkili hukuki silahlarla kapatma kararının iptali için gerekli işlemler yapmaktayız. 

Soruşturma ve denetim aşamasında, ifade alma sürecinde, evrak tesliminde, soruşturma sonucunda verilecek ceza ve disiplin işlemlerine karşı başvurulacak yollar konusunda sizlere hem MEB hem de HUKUK danışmanlığı yapmaktayız. DİVAN MEB DANIŞMANLIK olarak soruşturma ve dava aşamasında haksızlığın giderilmesi için tüm tecrübemizi hizmetinize sunmaktayız.

Özel öğretim kurumlarında çalışacak personel için iş hukuku, SGK ve MEB mevzuatı alanında danışmanlık, personellerle yapılacak iş sözleşmeleri, istifaname, ikale vs. tüm iş hukuku kaynaklı sözleşmelere gerekli görülen desteği vermekteyiz.

Sözleşme desteğimiz ayrıca öğrenci/kursiyer kayıt sözleşmeleri ile bu sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıkları da kapsamaktadır.

Yine kira sözleşmeleri ile ilgili tüm konularda da yanınızdayız.

DİVAN MEB DANIŞMANLIK olarak bir işletmenin sorun yaşayabileceği tüm hususlarda sözleşme desteği hizmeti sunmaktayız.

Bilindiği gibi sözleşme imza aşamasında ödeme gerçekleşmezse verilen hizmetin bedelini senetle teminat altına alma işlemleri yapılmaktadır. Senedin caydırıcılığından yararlanmak için düzenlenen bu senetler bazen eksik bazen de hukuka aykırı doldurulmaktadır. DİVAN MEB DANIŞMANLIK olarak, senedin düzenlenmesi(doldurulması) ve tahsil edilmesi hususunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Senetlerin tahsili için profesyonel avukatlar ve çalışanlarımız yoluyla icra takibi, haciz işlemleri ve dosyanın kapatılması için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmaktayız.

DİVAN MEB DANIŞMANLIK her türlü MEB ve müfredat danışmanlığı alanında sizlere hizmet vermek üzere bir araya gelmiş profesyonel ekipten oluşmaktadır.

Saygılarımızla


MEB müfredat danışmanımızdan ücretsiz randevu için tıklayın!